1.       Какво представляват хранителните добавки ?

Хранителните добавки са храни, предназначени да допълнят нормалната диета и които представляват концентрирани източници на витамини и минерали или други вещества с хранителен или физиологичен ефект, използвани самостоятелно или в комбинация, които се предлагат на пазара в дозирани форми като капсули, таблетки, хапчета и други подобни, на прах, ампули с течност и други подобни течни или прахообразни форми, предназначени да бъдат приемани в предварително дозирани малки количества. За разлика от обикновените храни, хранителните добавки могат да имат препоръчителен прием, както и да съдържат друга специфична информация за потребителите, например, че трябва да бъдат съхранявани на недостъпно за деца място.  

 

2.      Нуждаят ли се хранителните добавки от одобрение от даден компетентен орган в България?

Хранителните добавки не се нуждаят от одобрение. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз. Основните дейности на БАБХ са изброени в Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

 

3.      Могат ли хранителните добавки да се употребяват заедно с лекарствени продукти ?

Хранителните добавки трябва да се приемат заедно с лекарствени продукти само след консултация с лекуващия лекар или фармацевт. Взаимодействието с конкретни лекарствени продукти не може да бъде изключено и ефектите на някои лекарствени продукти могат да бъдат отслабени или усилени. Това може да има отрицателен ефект върху лечението.

4.      Как хранителните добавки могат да бъдат разпознати на пазара?

Съгласно действащите законови наредби, върху опаковката на всяка хранителна добавка трябва да стои надпис хранителна добавка”.

 

5.      Какъв е продължителния период на приемане ?

Продължителността на употреба е отбелязана върху външната опаковка на продукта.

6.      Безопасно ли е закупуването на хранителни добавки по интернет ?

Според действащата в момента законова база, предлагането на хранителни добавки по интернет не се забранява.