media

Предложения на НАТСТИМ ЕООД в областта на интегративната онкология

  • Dec 05, 2016
  • Категория: Новини
  • Коментари: 0

Въпреки несъмнените достижения на съвременната онкология, тя си остава един от най-важните и актуални проблеми в медицината. Постигнатите резултати до момента по отношение на онкологичните заболявания са все още далеч от желаното, както за пациенти, така и за лекари.

Все повече болни с онкологични заболявания, в стремежа да се преборят със страданието, насочват вниманието си към алтернативната медицина. В основата на този интерес е желанието за търсене на нови перспективи за подобряване резултатите от традиционната медицина, както и активното им участие в решаването на лечебните проблеми. В повечето случаи, болните с онкологични заболявания използват алтернативни методи паралелно с традиционните методи на лечение, като очакванията им са за намаляване на страничните явления от класическите методи на лечение, удължаване на живота и подобряване на имунната функция.

Терминът алтернативна медицина включва широк ареал от лечебни методи, практикувани и използвани вместо наложилите се в конвенционалната (традиционна) медицина, а термина „комплементарна медицина“ (КАМ) е специфичен и включва методи от алтернативната медицина, които се прилагат интегрирано с лечебните методи от традиционната медицина.

В последно време все по-голяма популярност добива термина интегративна онкология, с който се определя синтеза между най-добрите класически методи на лечение и научно утвърдени комплементарни методи за лечение на онкологични заболявания

Съгласно терминологията и определенията, които дават Националния център за алтернативна и комплементарна медицина (NCCAM) и Националния раков институт (NCI) в САЩ, интегративната онкология предлага следните възможности:

    - лечение на симптомите на заболяването;

    - подобряване на общото състояние и качеството на живот на болните;

    - подобряване лечебната ефективност.

Използването на КАМ при лечението на онкологично болните бележи трайна тенденция за нарастване и е широко разпространено по света.

Нарастващата популярност на КАМ както и сериозните последици при неконтролирано им приложение е причина в редица страни те да са обект на сериозна държавна политика (напр. Национален център за алтернативна и комплементарна медицина на САЩ, NCCAM; Отдел за комплементарна и алтернативна медицина на туморните заболявания към Национален здравен институт на САЩ и др.). Във водещи академични медицински центрове в цял свят се разработват множество научно- приложни програми в областта на интегративната онкология.

Екип от специалисти от НЦЗПБ,  БулБио, Фармацевтичен факултет и ВМА, София повече от 25 години разработва и проучва полибактериални перорални имуностимулатори (Респивакс, Уростим, Дентавакс, Респистим и др).На базата на многобройните научни данни за използването на имуномодуклатори и нутрацевтици в интегративната онкология и големия опит, които имаме в създаването на многокомпонентни имуномодулиращи препарати, разработихме съвместно с БулБио-НЦЗПБ, фондация „Борба с Рака” и МИФ Хасуми-България:

  ИмуноДеокси табл. - комбиниран имуномодулиращ/ антиоксидантен/ микронутриентен препарат.

 Фариностим табл., ХапаФактор табл., ДеВокс табл., КлиноДетокс табл./прах - препарати увеличаващи толерантността към терапията или намаляващи някои от нежеланите ефекти.

ИмуноУроПростанорм табл. – имуномодулатор на простатната жлеза и уринарния тракт.

 

 

ИМУНОДЕОКСИ ТАБЛ.

Ниско дозиран полибактериален имуностимулатор и специално формулиран компекс от антиоксиданти, витамини и микроелементи за подпомагане на имунния, антиоксидантния и хранителния статус :

- след конвенционалната терапия на онкологичните заболявания

- при високо рискови пациенти с преканцерози, в ремисия, тютюнопушене и др.

Създаването на този нов продукт е в сътрудничество с видни наши учени специалисти като академик д-р Б. Петрунов (дългогодишен директор на НЦЗПБ), проф. др И. Черноземски (председател на „Фондация борба с рака”) , проф. д-р Пл. Ненков, (бивш Управител на БУЛБИО -НЦЗПБ ЕООД), проф д-р М. Аляков (началник на НИЛ по радиационна защита към ВМА, София).

Поради протективния ефект на подобна комбинацията, данните по формулирането му бяха изнесени на международна онкологична конференция (Oncoprogress/Oncovaccines – 29-30.10.2010, София) в областта на имунопрофилактиката и имунотерапията на злокачествените заболявания.

За повече информация – приложена листовка.

 

ФАРИНОСТИМ ТАБЛ. ЗА СМУЧЕНЕ  
Полибактериален имуностимулатор за профилактика и лечение на възпалителни състоянияна горните дихателни пътища.

Силен стимулатор на локалния лигавичен имунитет при УНГ инфекции и възпалителни състояния (проф. Ив. Ценев и колектив, ИСУЛ):

- акутни и хронични фарингити, тонзилити, афти, глосити и стоматити (вкл. афтозен стоматит), стоматомикози

- преди и след операции и/или манипулации в устната кухина и фаринкса

 

ФАРИНОСТИМ В ОНКОЛОГИЧНАТА УНГ ПРАКТИКА - КЛИНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ (К. Кирова, С. Нешков, Н. Петков - УМБАЛ „Света Анна” София, 2005 – 2010 г)

Наблюдавани са 31 болни с карцином на ларинкса, тонзилата, езика, хипофаринкса и др. оперирани в УНГ клиниката с последваща лъче- и химиотерапия;

Пациентите са с  различни оплаквания - сухота в устата, затруднение в гълтането, болка при преглъщане, изменение по лигавицата на устата;

След проведената терапия:

- при 19 болни - много добри резултати с почти пълно изчезване на оплакванията;

- при 7 болни – сухотата значително намаля, хранеха се свободно, без затруднение;

- при 5 болни не бе съобщено за подобрение;

За повече информация – приложен доклад от клинично наблюдение на доц. Петков. Приложена листовка.

 

ХЕПАФАКТОР ТАБЛ

Съдържа патентован силибин- фoсфатидилхолин комплекс (Силифос®) с петкратно повишена чревна резорбция в сравнение с обикновения силимарин. Тази иновативна форма активно се проучва при различни чернодробни заболявания (US патент 4764508).

Силифос® е единствения клинично доказан чернодробен-протектор при хепатотоксична химиотерапия при деца (Ladas et al, 2010 Jan 15;116(2):506-13):

Рандомизирано, двойно сляпо, плацебо контролирано проучване с 50 деца с остра лимфобластна левкемия  на поддържаща химиотерапия  и повишени чернодробни ензими;

24 деца приемат Силифос® 5 mg/kg, 26  деца плацебо;  

28 дни суплементация, 56 дни проследяване.

Резултати: 

Ø  На 56 ден активната група има значимо по- ниски стойности на AST (P=0.05) и тенденция към редукция на ALT (P=0.07).

 

Приложение:

Ladas EJ et al. A Randomized, Controlled, Double-Blind, Pilot Study of Milk Thistle for the Treatment of Hepatotoxicity in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL). Cancer. 2010 Jan 15;116(2):506-13.

 

ДЕВОКС ТАБЛ.  (екстракт от Джинджифил)
Гадене и повръщане от различен произход

Десетки клинични изпитвания доказват положителния ефект на препарати съдържащи Джинджифил на прах или екстракти при гадене и повръщане свързани с бременност, операции, пътуване. Въпреки широкото използване на конвенционални антиеметици значителна част от лицата подложени на високо емитогенна химиотерапия изпитват гадене и повръщане. Това подтикна и провеждането на няколко изпитвания с препарати на база Джинджифил, като положителните адитивни резултати към стандартната терапия, го наредиха в списъка с най-значимите изследвания в областта на гинекологичните онкозаболявания през 2009 г (цена/ефикасност).

 

Приложение:

Kim K, Ryu SY, Major clinical research advances in gynecologic cancer 2009. J Gynecol Oncol. 2009 Dec;20(4):203-9. Epub 2009 Dec 28. (приложена)

Hickok JT et al. A Phase II/III Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Clinical Trial of Ginger (Zingiber officinale) for Nausea Caused by Chemotherapy for Cancer: A Currently Accruing URCC CCOP Cancer Control Study. Support Cancer Ther. 2007 Sep 1;4(4):247-50.

 

КЛИНОДЕТОКС ТАБЛ./ ПРАХ - микронизиран и трайно трибоактивиран природен клиноптилолит, като суперсорбент КЛС-5.

Многогодишни изследвания на български клиноптилолити от находища „Белия баир”, Бели пласт” и „Голобрадово” от района  на Източните Родопи показват големите възможности на природните водни алумосиликати да адсорбират амонячни съединения, тежки метали и радионуклиди на стронция  и цезия. Проведени изследвания със селскостопански животни /птици, прасета, телета/ изхранвани с  концентрирани фуражи съдържащи от 0.5 до 6 % природен  клиноптилолит , подтвърждават световните изследвания за големите възможности на клиноптилолитите да подпомагат процесите в храносмилателния тракт на животните, като противодействат на  токсичното действие на повишените нива на амоняка.

След Чернобил  в  нашата страна бяха проведени широкомащабни  изследвания от различни колективи за възможностите на природни сорбенти  от рода на глини, бентонити и зеолити да играят роля на детоксиканти на почви, храни и мляко. Клиноптилолитът като най-широко разпространен  зеолитен минерал и негови термо-химически модификанти бяха доказани като ефективно средство за предпазване на храни и течности от замърсяване  с радиоактивен стронций и цезий.

Проведените  през 2010-2011 години  екотоксикологични изследвания в продължение на 90 дни  с по 90 броя бели мишки в 3 повторения изхранвани с промишлен фураж за гризачи, съдържащ 12.5 % модифицират клиноптилолит  -  т.н.  „КЛС-10-МА” и вода съдържаща 0.5 % оловен нитрат Pb(NO3)2 доказват, че клиноптилолита играе силно детоксикираща роля в храносмилателния тракт на мишките, като смъртността в опитните повторения е снижена до 12-14 %  спрямо  88-90 % в контролите. Анализът на вътрешните органи и твърдите  фекалиите доказват , че оловната съставка се изхвърля с фекалиите.

Разработеният  клиноптилолитов продукт  „КЛС-5” и лабораторните изследвания с него за деконтаминация  на олово, кадмий,  стронций и цезий  от  течни  разтвори  показа висока ефективност, поради особените специфични сорбционни , йонообменни и каталитични свойства на  минерала. Това даде основание на тази база да се разработи в таблетна форма  хранителната добавка „Клинодетокс”, с оглед ефективното подпомагане на нормалните детоксикиращи функции на организма, поглъщайки вредните вещества като токсини, тежки метали и радионуклиди  приемани с храната.

 

Данни за продукта са представени на научна онкологична конфернеция  «Осма национална среща с международно участие на МИФ Хасуми, България, 2014 г»

 

ИМУНОУРОПРОСТАНОРМ ТАБЛ.– имуномодулатор на простатната жлеза и уринарния тракт.