media

КлиноДетокс табл - природен минерал зеолит (клиноптилолит)

  • Jan 22, 2014
  • Категория: Новини
  • Коментари: 0

Технологичните предизвикателства по създаването на нов за няшия пазар продукт, КлиноДетокс табл., бяха успешно решени. Продуктът съдържа патентована българска суровина, микронизиран и трайно трибоактивиран природен клиноптилолит, като суперсорбент КЛС-5.

Използваното активно вещество представлява зеолитов минерал, 97% клиноптилолит, обработен по патентована технология с цел увеличаване на порьозността и сорбиращата повърхност на частиците.

Зеолитите са голяма група минерали, които представляват хидратирани алуминоосиликати. По произход зеолитовите минерали са преобладаващо хидротермални, свързани с вулканичната дейност. В България, в Североизточните Родопи има няколко находища на зеолити с основни минерали в тях, клиноптилолит и морденит.

Структурата на зеолитовите минерали е силно микро пореста. Широката употреба на зеолитите се дължи на двете им основни свойства, които ги отличават от всички останали минерали - селективното пропускане на молекули с различна големина (молекулни сита) и лесното осъществяване на йонен обмен. Адсорбционните свойства на зеолитите имат огромно промишлено приложение за пречистване (води, ядрените отпадъци, емисии от парникови газове и др.), в строителството, в земеделието (осигуряват бавното отделяне на калий, и др.) и мн. др. Изследвания показават, че клиноптилолит абсорбира микотоксини в животинските фуражи и подобрява усвояването на хранителните вещества от домашните животни (крави, свине и др).

Клиноптилолитът е  обширно токсикологично проучен и безопасен за вътрешно приложение.

На база Клиноптилолит в Куба има регистриран лекарствен продукт табл., за лечение на диарии. Предполага се, че ефекта се дължи на адсорбция на излишни жлъчни киселини и микробиални токсини в червата. Съшата група от автори съобшава и за антиациден продукт Neutacid табл. ( (Rodriguez-Fuentes, 1997).

Клиноптилолит се предлага широко по света и под формата на като хранителни добавки.

КлиноДетокс табл.:

1. Ефективно подпомага нормалните детоксикиращи функции на организма, поглъщайки някой вредни вещества в храносмилателния тракт (токсини, тежки метали, радионуклиди).

2. Благоприятства нормалното храносмилане и стомашна киселинност.