media

Влиянието на стреса, химическите и други замърсявания върху имунната система

  • Aug 30, 2018
  • Comments: 0

Всеизвестен факт е, че имунната система е тази, която предпазва нашия организъм от вируси, гъбички и бактерии и ни помага да сме здрави и да се чувстваме добре. Тя представлява сложен механизъм – съвкупност от множество биологични структури и процеси. Функцията и е да разпознава и неутрализира всички чужди за организма вещества, които могат да са опасни за неговото здраве. 

Като всеки сложен механизъм, имунната система е уязвима, като влияние върху нея указват редица фактори – стрес, химически и други замърсявания, начин на хранене, прием на някои медикаменти и други.

Стресът е една от основните причини за отслабването на имунната система. Поради тясната обвързаност на  нейната ефективност със състоянието на централната нервна система, при стресови състояния често може да се наблюдава отслабване на имунитета. Причината е, че в състояние на стрес, като защитна реакция на организма се повишават нивата на два специфични хормона в кръвта – адреналин и кортизол (означаван като хормон на стреса). Хормонът кортизол има подтискащо действие спрямо имунната система, тъй като забавя образуването на имунните Т-клетки (лимфоцити и макрофаги), което води до понижаване на съпротивителните сили на организма и повишаване на възприемчимостта му към всякакви вирусни, бактериални и микотични инфекции.

Замърсяването на въздуха е друг значим рисков фактор, който оказва пряко влияние на  имунната система, като замърсения въздух  нарушава хормоналното и клетъчно равновесие на ниво макроорганизъм. Според проведено проучване на глобалния проблем със заболяванията, замърсеният въздух е  сред десетте главни рискови фактори за здравето в световен мащаб. Особено уязвими са  бременните жени, децата, възрастните и страдащите от респираторни и други сериозни заболявания. Основните замърсители, за чието въздействие върху здравето има многобройни изследвания, са праховите частици, озонът, азотният диоксид, серният диоксид, метанът, живакът и саждите. Нивото на замърсяване на въздуха е особено високо в големите градове (поради засиления автомобилен трафик), както и в районите с концентрация на промишлени предприятия. Атмосферното замърсяване най-често предизвиква нарушаване на  функциите на респираторната, сърдечносъдовата и имунната система, което води до повишена заболеваемост и намалена продължителност на живот

За да поддържаме във форма нашата имунна система е нужно да се стремим да избягваме всички рискови фактори, които водят до нейното отслабване. За съжаление, в днешното забързано ежедневие трудно можем да избягваме напълно стреса, постоянно да се храним здравословно, да се спасим от мръсния въздух, който дишаме. Един от начините, чрез които можем да подсилим нашия имунитет е приема на имуностимуланти.

Имуно-Деокси e патентован имуностимулиращ комплекс, разработен от Натстим, в сътрудничество с Бул6ио - Национален център пo заразни и паразитни заболявания, София и Фондация „Борба с рака” и представлява специфична комбинация от антиоксиданти, витамини и микроелементи. Предназначен е за възстановяване и/или поддържане на антиоксидантата и имунна защита на организма в случаи на хронична експозиция на вредности от химичен, биологичен и радиационен характер, тежки физически и психически натоварвания, възстановяване след боледуване, операция или конвенционална терапия на онкологично заболяване, както и при пациенти с хронични заболявания -  сърдечно-съдови, диабет, неврологични, артрити, СПИН, и др..

 Специфична комбинация от антиоксиданти, като такива приемани чрез храната и други, образуващи се в организма, се характeризира с:

·         синергичност - пълна гама от антиоксиданти с различни механизми на действие, насочени към различните видове свободни радикали в организма;

·         безопасност - не са известни нежелани ефекти пpи използваните дози;

·         ефективност - включени са специфични форми с данни зa най-висока биологична активност

Препаратът е под формата на таблетки, които се приемат 1-2 пъти дневно след храненеза период от минимум 3-6 месеца.

Научете още за него тук:

https://natstim.eu/immune-system?product_id=53