ОБЩИ УСЛОВИЯ

С тези Общи условия се уреждат отношенията Продавач-Потребител и Продавач-Купувач по с оглед извършването на електронна търговия през он-лайн магазина на Продавача.

Продавачът се задължава да поддържа актуалните общи условия на видно място на своя уебсайт.

Всеки Потребител изразява своето изрично съгласие, че приема Общите условия при регистрация на собствен Потребителски профил.

 

Изпращане на поръчка

Потребителят изпраща през потребителския си профил поръчка по електронен път, включваща артикулите и количеството, които желае да закупи.

Приемане на поръчка

В рамките на следващия работен ден след изпращане на поръчката Продавачът е длъжен да изпрати потвърждение чрез електронна поща или телефон за постъпилата поръчка. В случай, че поръчката съдържа няколко артикула и продавачът не е в състояние да я изпълни незабавно, той се задължава допълнително да достави за своя сметка, след изричното съгласие на Купувача артикулите, които не е в състояние да достави незабавно.

Сключване на договор

С приемане на поръчката от страна на Продавача се счита, че между страните има валидно сключен договор за покупко-продажба на заявените с поръчката стоки.

Срок за доставка

Срокът за доставка на стоките на територията на страната е до 3 работни дни от приемане на поръчката. На територията на София срокът е 1 работен дeн.

Начин на доставка

За доставка на стоките Купувачът ползва услугите на куриерска компания "Спиди - Eкспресни куриерски услуги".

Купувачът може да заяви получаването на поръчката на адрес, посочен при поръчката или „при поискване” от офис на куриерската компания. В случай, че Купувачът не е открит на посочения от него адрес или посоченият адрес е неточен или неверен и се наложи повторно посещение на адрес по негова вина, допълнителните разходи на куриерската компания са за сметка на Купувача.

Цена на поръчката

Цената на поръчката включва стойността на заявените стоки и куриерските разходи в лева с включен ДДС. Продавачът е длъжен да уведоми Купувача за стойността на куриерските разходи при приемане на поръчката.

Начин на плащане

Купувачът заплаща стоките чрез „наложен платеж” на представител на куриерската компания при получаване на поръчката.

Задължения на Продавача

Продавачът е длъжен да достави заявените стоки в подходяща опаковка с всички изисквани по закон документи: инструкция за използване, гаранция за качество, фактура за стойността на стоките, формуляр за връщане на стоки и др.

Продавачът е длъжен да замени и достави за собствена сметка артикули, за които се установи, че не отговарят на заявените с поръчката или са повредени.

Продавачът е длъжен да възстанови цената на върнатите в срок по желание на Купувача стоки.

Права и задължения на Купувача

Купувачът е длъжен да прегледа стоката при получаването й за явни недостатъци.

Купувачът има право да върне част или изцяло поръчаните стоки в срок от седем дни и да получи обратно платената за тях цена. В този случай разходите за доставката им, както и за обратното им изпращане до Продавача са за сметка на Купувача. В случай на връщане на стока Купувачът е длъжен да попълни формуляр за връщане на стоки, който съпътства доставката.

 

Допълнителни условия

Общите условия са достъпни на уебсайта на Продавача.

Настоящите Общи условия са актуални към 01.01.2014 г.

Продавачът си запазва правото по всяко време да прави промени в Общите условия.

За неуредените с Общите условия отношения между страните се прилагат законите на Република България.

 

ДЕФИНИЦИИ:

  1. Под „Продавач” в настоящия уеб сайт се подразбира „Натстим” ООД;
  2. Под „Потребител” се разбира пълнолетно физическо или юридическо лице с валидно регистриран потребителски профил, дало изричното си съгласие, че приема Общите условия за търговия чрез електронния магазин (он-лайн магазин) на Продавача;
  3. „Купувач” е Потребител, който е направил заявка за доставка на стока от електронния магазин и е получил потвърждение от Продавача.
  4. „Потребителски профил” е лична информация на Потребителя, съдържаща името, адрес на потребителя, адрес на електронната му поща, адрес за доставка на заявени стоки, телефон за контакт, история на поръчките (артикули, цена, дата на покупката и др.под.).  Достъп до потребителския профил има само и единствено Потребителя посредством уникално потребителско име  и парола. Промяна на информацията в профила в т.ч. промяна на потребителското име и паролата може да прави единствено Потребителя. Продавачът е длъжен да съхранява информацията от потребителския профил на потребителя единствено с оглед осъществяване на търговия през електронния магазин и няма право да я предоставя на трети лица.